Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 9:00

Termin: 24.06.2019, g. 09:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Byczyna za 2018 rok.

  PDFraport-o-stanie-gminy-za-2018-rok.pdf

 7. Debata nad raportem o stanie gminy Byczyna za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny wotum zaufania (druk nr 75).

  PDFDruk nr 75.pdf

 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2018 rok.

  PDFsprawozdanie-roczne-z-wykonania-budzetu-za-2018-rok.pdf

 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Byczyna za rok 2018.

  PDFBilans Gminy.pdf

 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2018 rok.

  PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2018 rok .pdf

 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Byczyna.
 13. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Byczyny.

  PDFOpinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie o wykonaniu budżetu Gminy Byczyna za 2018 r. .pdf

 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym gminy Byczyna (druk nr 76),

   PDFDruk nr 76.pdf

  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr 77),

   PDFDruk Nr 77.pdf

  3. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Byczyna (druk nr 78),

   PDFDruk nr 78.pdf

  4. zmiany w budżecie gminy na rok 2019 (druk nr 79),

   PDFDruk nr 79.pdf

  5. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Byczyna oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 80),

   PDFDruk nr 80.pdf

  6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki (druk nr 81),

   PDFDruk nr 81.pdf

  7. przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” (druk nr 82),

   PDFDruk nr 82.pdf

  8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (druk nr 83),

   PDFDruk nr 83.pdf

  9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna (druk nr 84),

   PDFDruk nr 84.pdf

  10. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna (druk nr 85),

   PDFDruk nr 85.pdf

 16. Rozliczenie i ocena gminnych inwestycji
 17. Wolne wnioski i zapytania
 18. Komunikaty.
 19. Zakończenie sesji.

PDFZawiedomienie na wspólne posiedzenie Komisji.pdf