Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. sesja XIII, Kadencja VIII

UCHWAŁA NR XIII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Byczyny wotum zaufania PDFUchwała Nr XIII_73_19 - Wotum.pdf

UCHWAŁA NR XIII/74/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XIII_74_19-Bilans.pdf

UCHWAŁA NR XIII/75/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUchwała Nr XIII_75_19-Budżet.pdf

UCHWAŁA NR XIII/76/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Byczyna oraz określenia granic ich obwodów. PDFUchwała Nr XIII_76_19 - sieć.pdf

UCHWAŁA NR XIII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki PDFUchwała Nr XIII_77_19 - stawka.pdf

UCHWAŁA NR XIII/78/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”. PDFUchwała Nr XIII_79_19-Inkaso.pdf

UCHWAŁA NR XIII/79/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr XIII_78_19-Gminny Program.pdf

UCHWAŁA NR XIII/80/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna. PDFUchwała Nr XIII_80_19 - Zmiana planu 1.pdf

UCHWAŁA NR XIII/81/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna. PDFUchwała Nr XIII_81_19 - Zmiana planu 2.pdf

UCHWAŁA NR XIII/82/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie nr III/8/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Byczyna" wraz z odpowiedzią na skargę.

PDFUchwała Nr XIII_82_19 - Skarga.pdf
 

PDFWykaz głosowań sesja XIII.pdf