Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie na posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej w dniu 5 lipca 2019 r.,

Byczyna, dnia  4 lipca  2019 r.

Komisja Statutowa

Rady Miejskiej w Byczynie

OR.0012.4.2.2019.MC

                                                               

 

          Działając na podstawie  art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)   i § 31 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz.966 ).              

  z w o ł u j ę :

w dniu 5.07.2019 (piątek), na godz. 9:00  w sali nr 9 ratusza posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Byczynie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – stwierdzenie prawomocności.

2. Wybór Przewodniczącego Komisji

3. Wolne wnioski i sprawy bieżące

4. Zakończenie posiedzenia

  

                                                                                                                   Wiceprzewodniczący Komisji

                                                                                                                              Statutowej

                                                                                                                          Dariusz Radosz