Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

 

PDFPodziękowanie.pdf (220,26KB)
 

 

PDFProtokol_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r_zbiorczych_wynikow_glosowania_na_listy_kandydatow_na_poslow_w_skali_kraju.pdf (286,59KB)
 

PDFProtokół wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21.pdf (557,04KB)
PDFProtokół wyboru posłów w okręgu wyborczym nr 21.pdf (1,03MB)

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 51.pdf (214,89KB)
 

 

 

PDFGodziny rozpoczęcia pracy OKW w dniu 13 października 2019 r..pdf (232,86KB)
 

 

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w okregu nr 51.pdf (119,78KB)


PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów.pdf (58,51KB)
 

 

PDFKalendarz wyborczy.pdf (329,88KB)
 

13 października 2019 roku w godzinach od 7:00 do 21:00 
odbywać się będzie głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu

 

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Pana Andrzeja Kalandyka 

30 IX 2019 r.

Poniedziałek

8:00 – 12:00

1 X 2019 r.

wtorek

  8:00 – 12:00

2 X 2019 r.

środa

 13:30 - 17:30

3 X 2019 r.

czwartek

8:00 – 12:00

4 X 2019 r.

piątek

 9:30 – 13:30

7 X 2019 r.

poniedziałek

 8:00 – 12:00

8 X 2019 r.

wtorek

 8:00 – 12:00

9 X 2019 r.

środa

13:30 – 17:30

10 X 2019 r.

czwartek

11:30 – 15:30

11 X 2019 r.

piątek

 9:00 – 13:00

Telefon kontaktowy: 600 604 708

Dyżur odbywa się w Urzędzie Miejskim w Byczynie, I piętro, pokój nr 13

 

 

Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych

 

PDFWytyczne PKW dla obwodowych komisji wyborczych.pdf (870,10KB)
 

Szkolenie 

członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 odbędzie się dnia 

9 października 2019 r. o godz. 15.00

w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Byczynie (parter)

obecność obowiązkowa

 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych - gm. Byczyna.pdf (1,14MB)

PDFByczyna OKW nr 1.pdf (112,55KB)
PDFByczyna OKW nr 9.pdf (110,75KB)
 

 

 

 

Wzory dokumentów dla wyborców:

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc (47,00KB)
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc (37,50KB)
 

Wzory dokumentów dla osób niepełnosprawnych

https://opole.kbw.gov.pl/855_Informacje_ogolne/1/38778

 

Na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze: 
 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
(https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego)
– usługa aktywna do 30 września 2019 r. (23:59),

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
(https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow)
– usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59),

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
(https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow)
– usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59) i ponownie uruchomiona w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu wyborów parlamentarnych.

Ograniczenie dostępności usługi ma na celu umożliwienie rozpatrzenia złożonych wniosków przed terminem głosowania.

 

 

Kodeks wyborczy

z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 684)

Dział IX. Przepisy karne  - wyciąg

Art. 494 [Agitacja w miejscach niedozwolonych]

§ 1. Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą:

1)  na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów,

2)  na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,

3)  na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

4)  w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje

- podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie szkół wobec uczniów.

 

Art. 495 [Niedozwolone umieszczanie plakatów]

§ 1. Kto, w związku z wyborami:

1)  umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,

2)  przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,

3)  umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód,

4)  (utracił moc)

5)  (utracił moc)

- podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega:

1)  pełnomocnik wyborczy, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii, z zastrzeżeniem art. 110 § 6a;

2)  osoba będąca redaktorem w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, która dopuszcza do niewykonania obowiązku umieszczenia w informacjach, komunikatach, apelach i hasłach wyborczych, ogłaszanych w prasie drukowanej na koszt komitetów wyborczych wskazania przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą.

 

PDFInformacja o udostępnieniu spisów wyborców.pdf (241,02KB)
 

 

PDFObwieszczenie Burmistrza Byczyny o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.pdf (292,24KB)
 

 

PDFInformacja OKW o składzie i dyżurach.pdf (216,80KB)

 

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.pdf (281,56KB)

 

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granica i na polskich statkach morskich.pdf (306,85KB)
 

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf (326,87KB)

 

PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf (202,30KB)
 

 

PDFObwieszczenie PKW o okregach wyborczych.pdf (179,00KB)
 

PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (484,69KB)