Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. sesja XIV, kadencja VIII

UCHWAŁA NR XIV/83/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników PDFUchwała Nr XIV_83_19 - Ławnicy.pdf (66,20KB)

UCHWAŁA NR XIV/84/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna PDFUchwała Nr XIV_84_19 - Budżet obywatelski.pdf (144,67KB)

UCHWAŁA NR XIV/85/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla
uzdolnionych uczniów PDFUchwała Nr XIV_85_19-stypendia.pdf (153,08KB) 

UCHWAŁA NR XIV/86/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą Kluczbork w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów
prowadzących niepubliczne żłobki znajdujące się na terenie Gminy Kluczbork, do
których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Byczyna. PDFUchwała Nr XIV_86_19-Porozumenie żłobki.pdf (53,31KB)

UCHWAŁA NR XIV/87/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego PDFUchwała Nr XIV_87_19-9000.pdf (68,21KB)

UCHWAŁA NR XIV/88/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą
Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji
zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu.  PDFUchwała Nr XIV_88_19-Pozorumienie.pdf (107,53KB) 

UCHWAŁA NR XIV/89/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy
z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same
nieruchomościPDFUchwała Nr XIV_89_dzierżawy.pdf (55,38KB)

UCHWAŁA NR XIV/90/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości PDFUchwała Nr XIV_90_19 - Inkubator.pdf (51,64KB)

UCHWAŁA NR XIV/91/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków. PDFUchwała Nr XIV_91_19-Przystanki.pdf (149,39KB)

UCHWAŁA NR XIV/92/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.  PDFUchwała Nr XIV_92_19-Budżet.pdf (1,03MB) 

UCHWAŁA NR XIV/93/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.  PDFUchwała Nr XIV_93_19 WPF.pdf (588,50KB)

UCHWAŁA NR XIV/94/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy
Byczyna. PDFUchwała Nr XIV_94_19 - Zabytki.pdf (212,02KB)

PDFWykaz głosowań na sesji w dniu 28.08.2019 r.pdg.pdf (35,34KB)