Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr 373/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku