Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie na XVI sesję Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30.10.2019 r. o godz. 14:00

Termin: 30.10.2019, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 117)

   PDFDruk nr 117.pdf

  2. wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego (druk nr 118),

   PDFDruk Nr 118.pdf

  3. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Byczyna w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu (druk nr 119),

   PDFDruk Nr 119.pdf

  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 120),

   PDFDruk nr 120.pdf

  5. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie (druk nr 121),

   PDFDruk nr 121.pdf

  6. rozpatrzenia petycji wykonania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy (druk nr 122),

   PDFDruk nr 122.pdf

  7. zmiany w budżecie gminy na 2019 rok (druk nr 123).

   PDFDruk nr 123.pdf

 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

  PDFOpinia Regionelnej Izby Obrachunkowej w Opolu z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.pdf

  PDFInformacja dotyczaca kształowania Wiloletniej Prognozy Finasowej .pdf

 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Byczyna za rok szkolny 2018/2019.

  PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Byczyna za rok szkolny 2018_2019 .pdf

 10. Profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia w gminie. Świadczenia usług zdrowotnych dla ludności. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

  PDFProfilaktyka i ochrona zdrowia w gminie.pdf

 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesję.pdf

PDFZawiadomienie na Komisje (2).pdf