Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 października 2019 r. Sesja XVI, Kadencja VIII

Uchwała Nr XVI/112/19
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr XVI_112_19-Dzierżawy.pdf

Uchwała Nr XVI/113/19
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego PDFUchwała Nr XVI_113_19 - Sprzedaż lokalu.pdf

UCHWAŁA NR XVI/114/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Byczyna PDFUchwała Nr XVI_114_19- dzieci.pdf

UCHWAŁA NR XVI/115/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała Nr XVI_115_9 - Podatek.pdf

UCHWAŁA NR XVI/116/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Byczynie PDFUchwała Nr XVI_116_19-Zakończenie Gimnazjum.pdf

UCHWAŁA NR XVI/117/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji wykonania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy PDFUchwała Nr XVI_117_19 - Petycja.pdf

UCHWAŁA NR XVI/118/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUchwała Nr XVI_118_19 - Budżet.pdf

PDFWykaz głosowań na XVI sesji Rady Miejskiej w Byczynie.pdf