Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości /lokal/ przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

ZARZĄDZENIE NR 200/2019
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości / lokal / przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 24 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz §5 uchwały Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (DZ.Urz. Woj. Opolskiego poz. 1347 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczam do sprzedaży nieruchomość (lokal mieszkalny mogący stanowić przedmiot odrębnej własności) szczegółowo określoną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu. Informacja o wywieszeniu wykazu zostaje podana do publicznej wiadomości przez publikację w serwisie informacyjnym www.przetargi-komunikaty.pl  
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzenia:

PDFZałącznik do zarządzenia nr 200-2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2019
  przez: Dorota Migoń
 • opublikowano:
  28-11-2019 09:16
  przez: Dorota Migoń
 • zmodyfikowano:
  11-12-2019 17:21
  przez: Wojciech Skarbecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 306
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50 wew. 40
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl