Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2019 r. sesja XVII, Kadencja VIII

UCHWAŁA NR XVII/119/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr XVII_119_19 - dzierżawy.pdf (51,63KB)

UCHWAŁA NR XVII/120/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr XVII_120_19-Inkaso.pdf (52,76KB)


UCHWAŁA NR XVII/121/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. PDFUchwała Nr XVII_121_19-Roczny program.pdf (126,82KB)


UCHWAŁA NR XVII/122/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Byczyna PDFUchwała Nr XVII_122_19-Program.pdf (101,46KB)


UCHWAŁA NR XVII/123/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu ,,Bilet" Lokalnego Programu Wyrównywania Szans edukacyjnych Dzieci i Uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie
gminy Byczyna PDFUchwała Nr XVII_123_19-Bilet.pdf (151,39KB)


UCHWAŁA NR XVII/124/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

PDFUchwała Nr XVII_124_19 - Budżet.pdf (880,33KB)

PDFWykaz głosowań na XVII sesji Rady Miejskiej w Byczynie.pdf (23,38KB)