Przejdź do treści strony WCAG

Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia

 

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Działając w oparciu o art. 12 ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) Burmistrz Byczyny informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Informacja sporządzona została w oparciu o ocenę jakości wody, przesłaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pismem z dnia 22 listopada 2007r.,
Nr HK/JZ-43360-14-8/07

Na terenie gminy Byczyna eksploatowane są 4 wodociągi publiczne w Polanowicach, Dobiercicach, Kostowie i Nasalach ( przysiółek Kastel) zaopatrujących w wodę blisko 10 tys. osób ( Byczyna
i Wołczyn wsie; Bruny i Komorzno)
·         Aktualnie wodociągi (ujęcia wody) w Polanowicach i Nasalach dostarczają wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U z 2007r. Nr 61, poz. 417 )
·         Woda pochodząca z ujęcia w Kostowie ze względu na ponadnormatywne stężenie azotanów jest dopuszczona do spożycia przez ludzi do 01 lipca 2010r. Maksymalne stężenie azotanów w wodzie nie może przekroczyć 70mg/l. Wodociąg w Kostowie zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Janówka, Cicierzyn, Miechowa i Kostów ogółem około 1200 osób.
WODA O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI AZOTANÓW NIE POWINNA BYĆ UŻYWANA DO PRZYGOTOWANIA POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT DO 3 MIESIĄCA ŻYCIA.
·         Woda z ujęcia w Dobiercicach ze względu na ponadnormatywne stężenia manganu została warunkowo dopuszczona do spożycia w terminie do 31 grudnia 2007r. Z ujęcia w Dobiercicach korzysta prawie 750 mieszkańców wsi ; Dobiercice, Sarnów, Pszczonki i Chudoba.
 
                                                                                                 /-/ Burmistrz Byczyny
 
Byczyna , dnia 27 listopad 2007 r.