Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenckie 2020

 

 

PDFUchwała nr 129 2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r..pdf (77,69KB)
 

 

 

 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 maja 2020 roku


 

          Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

         W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

         Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

 

         Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

 

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

 1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
 2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
 3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 
PDFPostanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (1,30MB)

 

PDFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r..pdf (82,22KB)

 

PDFPostanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - wyciąg.pdf (346,40KB)
 

 

Termin głosowania

10 maja 2020 r.

w godzinach od 7.00 do 21.00

 


Kalendarz wyborczy

PDFKalendarz wyborczy.pdf (544,59KB)
 

Pomocne druki

PDFInstrukcja wpisania do Rejestru Wyborców.pdf (542,78KB)
DOCPisemna deklaracja (edytowalna).doc (37,00KB)
DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc (46,50KB)
RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.RTF (153,02KB)
DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc (33,50KB)
DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców.doc (39,50KB)
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc (38,00KB)Informacja Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

PDFInformacja.pdf (262,97KB)
 

 

 1. W przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
  W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
 2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
 1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);
   


Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Byczynie w dniu 10 kwietnia 2020 r. - 7:30 - 13:30.


Adres poczty elektronicznej, na który można przesłać scan dokumentów:
pkw-160401@pkw.gov.pl


Oryginały dokumentów można składać w skrzynce podawczej usytuowanej
w "Strefie petenta"  Urzędu Miejskiego w Byczynie, szczegóły:
http://byczyna.pl/9267/4330/strefa-dla-petenta-w-urzedzie-miejskim-w-byczynie.html
 

 

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I.pdf (56,33KB)
 

 


PDFOBWIESZCZENIE Burmistrza Byczyny z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf (296,72KB)
 


Wzór zgłoszenia wyborcy do obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP (spoza komitetu wyborczego)

Uwaga! Wypełnione zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych prosimy przekazywać do Delegatury drogą mailową (zdjęcie lub skan) na adres .

DOCZgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.doc (38,50KB)
 PDFUchwała w sprawie powołania Okręgowych Komisji Wyborczych.pdf (203,40KB)
 


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-

 

 

PDFZarządzenie Nr 21 2020 Burmistrza Byczyny z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.pdf (232,66KB)