Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sposobu przyjmowania interesantów Urzędu Miejskiego w Byczynie

ZARZĄDZENIE NR 41/2020
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie sposobu przyjmowania interesantów Urzędu Miejskiego w Byczynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 207 ust. 2 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) zarządzam, co następuje:
§ 1. Z uwagi na zagrożenie epidemię koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Byczynie będzie załatwiał sprawy interesantów:
1) telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną oraz epuap.gov.pl,
2) w przypadku kiedy obecność interesanta w Urzędzie Miejskim w Byczynie okaże się niezbędna zostanie on przyjęty przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca przyjęcia.
§ 2. Wszystkie dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej oraz drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Byczynie. 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia