Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat w zakresie płatności podatków

KOMUNIKAT BURMISTRZA BYCZYNY
w zakresie płatności podatków

W związku z ogłoszonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Burmistrz Byczyny uprzejmie informuje, że w zaistniałej sytuacji podatnicy, którzy mają lub będą mieć problem z uregulowaniem podatku od nieruchomości w terminie ustawowym, mogą złożyć wniosek, o odroczenie terminu jego płatności. Wniosek taki można złożyć również w odniesieniu do powstałej już zaległości podatkowej. Jednakże prawo nie daje możliwości nienaliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie.

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). W myśl powołanego przepisu, organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a,

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, nastąpi na indywidualny wniosek podatnika, w ramach pomocy de minimis. Wnioski należy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • przez epuap.gov.pl (więcej informacji na stronie www.byczyna.pl w zakładce Kontakt),
  • z uwagi na zmianę sposobu przyjmowania interesantów Urzędu Miejskiego w Byczynie, złożenie wniosku może odbyć się również poprzez umieszczenie korespondencji w skrzynce podawczej sekretariatu Urzędu Miejskiego w Byczynie (urnie) zlokalizowanej w budynku urzędu - strefa dla petenta.

Organ podatkowy po złożeniu wniosku ustala stan należności na dzień wszczęcia postępowania, tj. dzień złożenia podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego dnia, aż do dnia wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu ulgi.

Wnioski wraz z załącznikami są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) zakładka „Karty Usług" Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy.

W razie dodatkowych pytań, Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy pozostaje do dyspozycji pod numerami telefonów: 77 413 41 50, 77 413 41 66, 77 413 41 14 wew.17.

Ze względu na sytuację, w jakiej znaleźli się wszyscy podatnicy, w najbliższym czasie oczekujemy na pojawienie się rozwiązania systemowego w zakresie odroczenia płatności podatków ze strony samego ustawodawcy.

Byczyna, dnia 23 marca 2020 r.


Załącznik:

PDFKomunikat Burmistrza Byczyny w zakresie płatności podatków.pdf (279,31KB)