Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 kwietnia 2012 o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 17.04.2012r.

Or-II.0002.22.2012

 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

 

z w o ł u j ę:

w dniu 26.04.2012r. ( czwartek ) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXII sesję
Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały Nr XXI/15/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 marca 2012r.,
  b) wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do realizacji zadania pracy z rodziną ,
  c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,
  d) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
 7. Stan infrastruktury sportowej na terenie g.Byczyna, dostępność i frekwencja.
 8. Struktura zatrudnienia w administracji samorządowej, aktualne potrzeby w przyszłości wraz z jednostkami pomocniczymi.
 9. Rozpatrzenie skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyn.
 10. Rozpatrzenie skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Komunikaty.
 14. Zakończenie sesji.

 

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie

/-/ Grzegorz Kapica

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.


 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2012-04-17