Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 134/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Repatriantów

ZARZĄDZENIE NR 134/2020
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Repatriantów

Na podstawie art. 22 ust 1 w związku z art. 22 ust 6 ustawy o repatriacji (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1472) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Na podstawie wniosku z dnia 11.08.2020 r. przekazuję nieodpłatnie, na własność Repatriantowi wyposażenie  lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Byczynie przy ulicy Paruszowickiej, o łącznej wartości 31.674,88 zł brutto, zgodnie z fakturą VAT nr 2020/FV/OP/02/000637, fakturą VAT nr S373/F000503/08/2020 oraz fakturą nr 01/09/2020.
2. Na podstawie wniosku z dnia 14.08.2020 r. przekazuję nieodpłatnie, na własność Repatriantce wyposażenie  lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Byczynie przy ulicy Dworcowej, o łącznej wartości 12.665,58 zł brutto, zgodnie z fakturą VAT nr 2020/FV/OP/02/636 oraz fakturą VAT nr S373/F000501/08/2020.
3. Na podstawie wniosku z dnia 14.08.2020 r. przekazuję nieodpłatnie, na własność Repatriantce wyposażenie lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Byczynie przy ulicy Dworcowej, o łącznej wartości 6.222,78 zł brutto, zgodnie z fakturą VAT nr 2020/FV/OP/02/635 oraz fakturą VAT nr S373/F000502/08/2020.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.