PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

45000000-7

 

Roboty budowlane

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Remont budynku mieszkalno - usługowego

ADRES INWESTYCJI

:

Biskupice

DATA OPRACOWANIA

:

12.09.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

0.00 zł

Słownie:

zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania 12.09.2007

 

Data zatwierdzenia

Biskupice20071przedmiar

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

1 d.1

KNR 4-01 0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

 

 

 

 

75.87

m2

75.870

 

 

 

 

 

RAZEM

75.870

2 d.1

KNR 4-01 0701-12

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

 

 

 

 

68.2

m2

68.200

 

 

 

 

 

RAZEM

68.200

3 d.1

KNNR 3 0801-06

Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)

m2

 

 

 

 

68.2

m2

68.200

 

 

 

 

 

RAZEM

68.200

4 d.1

KNR 4-01 0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

 

 

 

 

0.65

m3

0.650

 

 

 

 

 

RAZEM

0.650

5 d.1

KNR 4-01 0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

m3

 

 

 

 

0.49

m3

0.490

 

 

 

 

 

RAZEM

0.490

6 d.1

KNR 4-01 0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

 

 

 

 

3

m

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

7 d.1

KNR 4-01 0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek

m

 

 

 

 

3

m

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

8 d.1

KNR 4-01 0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

 

 

 

 

5.95

m3

5.950

 

 

 

 

 

RAZEM

5.950

9 d.1

KNR 4-01 0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5

m3

 

 

 

 

5.95

m3

5.950

 

 

 

 

 

RAZEM

5.950

10 d.1

 

opłata za wysypisko

m3

 

 

 

 

5.95

m3

5.950

 

 

 

 

 

RAZEM

5.950

11 d.1

KNNR 4 0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

 

 

 

 

8

m

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

12 d.1

KNNR 4 0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

 

 

 

 

15

m

15.000

 

 

 

 

 

RAZEM

15.000

13 d.1

KNNR 4 0207-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

 

 

 

 

3

m

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

14 d.1

KNR 4-01 0208-03

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

15 d.1

KNNR 4 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

16 d.1

KNNR 4 0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

17 d.1

KNNR 4 0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

18 d.1

KNNR 4 0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

19 d.1

KNNR 4 0113-06

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

 

 

 

 

67

m

67.000

 

 

 

 

 

RAZEM

67.000

20 d.1

KNNR 4 0113-05

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

 

 

 

 

30

m

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

21 d.1

KNNR 4 0117-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 22 mm

szt.

 

 

 

 

12

szt.

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

22 d.1

KNR 0-35 0206-05

Kompensatory U-kształtowe gięte z rur miedzianych o śr. zewn. 28 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

23 d.1

KNR 0-35 0130-04

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm

m

 

 

 

 

30

m

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

24 d.1

KNNR 4 0137-08

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

25 d.1

KNNR 4 0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm

szt.

 

 

 

 

3

szt.

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

26 d.1

KNNR 4 0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

27 d.1

KNNR 4 0133-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

28 d.1

KNR 4-01 0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

 

 

 

 

30

m

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

29 d.1

KNR 4-01 0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'

m

 

 

 

 

30

m

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

30 d.1

KNR 0-35 0123-07

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

31 d.1

KNNR 4 0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

 

 

 

 

30

m

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

32 d.1

KNNR 4 0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

55

m

55.000

 

 

 

 

 

RAZEM

55.000

33 d.1

KNR 0-35 0231-02

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

m

 

 

 

 

55

m

55.000

 

 

 

 

 

RAZEM

55.000

34 d.1

KNR 4-01 0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

 

 

 

 

55

m

55.000

 

 

 

 

 

RAZEM

55.000

35 d.1

KNR 4-01 0324-01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'

m

 

 

 

 

55

m

55.000

 

 

 

 

 

RAZEM

55.000

36 d.1

KNR 0-35 0130-04

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm

m

 

 

 

 

55

m

55.000

 

 

 

 

 

RAZEM

55.000

37 d.1

KNR INSTAL 0304-05

Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 28 mm

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

38 d.1

KNNR 4 0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

 

 

 

 

6

szt.

6.000

 

 

 

 

 

RAZEM

6.000

39 d.1

KNNR 4 0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z głowicą termostatyczną

szt.

 

 

 

 

6

szt.

6.000

 

 

 

 

 

RAZEM

6.000

40 d.1

KNR 0-35 0209-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

41 d.1

KNR 0-35 0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

42 d.1

KNR 0-35 0213-09

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 590-600 mm i wys. do 1600 mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

43 d.1

KNR 2-17 0205-01

Wentylatory łazienkowe - analogia

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

44 d.1

KNR 4-01 0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

 

 

 

 

55

m

55.000

 

 

 

 

 

RAZEM

55.000

45 d.1

KNR 4-01 0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

 

 

 

 

55

m

55.000

 

 

 

 

 

RAZEM

55.000

46 d.1

KNNR 5 0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3*1,5 mm2

m

 

 

 

 

150

m

150.000

 

 

 

 

 

RAZEM

150.000

47 d.1

KNR 4-01 0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

 

 

 

 

150

m

150.000

 

 

 

 

 

RAZEM

150.000

48 d.1

KNR 4-01 0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

 

 

 

 

150

m

150.000

 

 

 

 

 

RAZEM

150.000

49 d.1

KNNR 5 0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

 

 

 

 

10

szt.

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

50 d.1

KNNR 5 0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane

szt.

 

 

 

 

8

szt.

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

51 d.1

KNNR 5 0303-05

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 6 mm2

szt.

 

 

 

 

15

szt.

15.000

 

 

 

 

 

RAZEM

15.000

52 d.1

KNNR 5 0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

53 d.1

KNNR 5 0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

54 d.1

KNNR 5 0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

 

 

 

 

14

szt.

14.000

 

 

 

 

 

RAZEM

14.000

55 d.1

KNNR 5 0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

56 d.1

KNNR 5 0504-01

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe zawieszane

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

57 d.1

KNNR 5 0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa

kpl.

 

 

 

 

4

kpl.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

58 d.1

KNNR 5 0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach

szt.

 

 

 

 

10

szt.

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

59 d.1

KNNR 5 0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

60 d.1

KNNR 5 0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

61 d.1

KNR-W 5-08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar

 

 

 

 

5

pomiar

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

62 d.1

KNR-W 5-08 0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar

pomiar

 

 

 

 

10

pomiar

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

63 d.1

KNR 2-02 1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

m3

 

 

 

 

13.64

m3

13.640

 

 

 

 

 

RAZEM

13.640

64 d.1

KNR 2-02 1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

m3

 

 

 

 

5.46

m3

5.460

 

 

 

 

 

RAZEM

5.460

65 d.1

NNRNKB 202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2

 

 

 

 

80.51

m2

80.510

 

 

 

 

 

RAZEM

80.510

66 d.1

KNR 2-02 0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie

m2

 

 

 

 

68.2

m2

68.200

 

 

 

 

 

RAZEM

68.200

67 d.1

KNR 2-02 0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm

m2

 

 

 

 

32.99

m2

32.990

 

 

 

 

 

RAZEM

32.990

68 d.1

KNR 2-02 0107-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm

m2

 

 

 

 

13.17

m2

13.170

 

 

 

 

 

RAZEM

13.170

69 d.1

KNR 4-01 0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

70 d.1

KNNR 2 1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm

m2

 

 

 

 

68.2

m2

68.200

 

 

 

 

 

RAZEM

68.200

71 d.1

KNNR 2 1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2

m2

 

 

 

 

68.2

m2

68.200

 

 

 

 

 

RAZEM

68.200

72 d.1

KNNR 2 1202-05

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm

m2

 

 

 

 

68.2

m2

68.200

 

 

 

 

 

RAZEM

68.200

73 d.1

KNR 2-02 0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.z płynnej folii

m2

 

 

 

 

32.2

m2

32.200

 

 

 

 

 

RAZEM

32.200

74 d.1

KNR 2-02 0602-02

Izolacje przeciwwilgoc.z płynnej folii

m2

 

 

 

 

32.2

m2

32.200

 

 

 

 

 

RAZEM

32.200

75 d.1

KNNR 2 1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

 

 

 

 

43.5

m2

43.500

 

 

 

 

 

RAZEM

43.500

76 d.1

KNNR 2 1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3

m2

 

 

 

 

43.5

m2

43.500

 

 

 

 

 

RAZEM

43.500

77 d.1

NNRNKB 202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

 

 

 

 

24.7

m2

24.700

 

 

 

 

 

RAZEM

24.700

78 d.1

KNR 2-02 1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW

m2

 

 

 

 

49.85

m2

49.850

 

 

 

 

 

RAZEM

49.850

79 d.1

KNR 2-02 1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2

 

 

 

 

49.85

m2

49.850

 

 

 

 

 

RAZEM

49.850

80 d.1

KNNR 2 0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów

m2

 

 

 

 

168.19

m2

168.190

 

 

 

 

 

RAZEM

168.190

81 d.1

KNR 2-02 2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm

m2

 

 

 

 

68.2

m2

68.200

 

 

 

 

 

RAZEM

68.200

82 d.1

KNR 2-02 0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

 

 

 

 

68.2

m2

68.200

 

 

 

 

 

RAZEM

68.200

83 d.1

KNNR 2 0805-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

 

 

 

 

48.23

m2

48.230

 

 

 

 

 

RAZEM

48.230

84 d.1

KNNR 2 0805-07

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe

m

 

 

 

 

50

m

50.000

 

 

 

 

 

RAZEM

50.000

85 d.1

KNR 2-02 2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2

 

 

 

 

119.96

m2

119.960

 

 

 

 

 

RAZEM

119.960

86 d.1

KNR 2-02 0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m

szt

 

 

 

 

13

szt

13.000

 

 

 

 

 

RAZEM

13.000

87 d.1

KNNR 2 1104-01

Montaż ościeżnic stalowych

szt.

 

 

 

 

6

szt.

6.000

 

 

 

 

 

RAZEM

6.000

88 d.1

KNNR 2 1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - 6 szt

m2

 

 

 

 

8.4

m2

8.400

 

 

 

 

 

RAZEM

8.400

89 d.1

KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

 

 

 

 

188.16

m2

188.160

 

 

 

 

 

RAZEM

188.160

90 d.1

KNNR 4 0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

91 d.1

KNNR 4 0229-04

Zlewozmywaki , ze stali nierdzewnej na ścianie

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

92 d.1

KNNR 4 0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

93 d.1

KNNR 4 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

94 d.1

KNR 0-19 0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -6 szt

m2

 

 

 

 

17.2

m2

17.200

 

 

 

 

 

RAZEM

17.200

95 d.1

KNR 0-19 0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - 7szt

m2

 

 

 

 

13.31

m2

13.310

 

 

 

 

 

RAZEM

13.310

96 d.1

KNR 4-01 0708-02

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm

m

 

 

 

 

60

m

60.000

 

 

 

 

 

RAZEM

60.000

97 d.1

KNR 2-02 1015-01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie

m

 

 

 

 

3.45

m

3.450

 

 

 

 

 

RAZEM

3.450

98 d.1

KNR 2-02 1015-06

Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne - analogia

m2

 

 

 

 

2.7

m2

2.700

 

 

 

 

 

RAZEM

2.700

2

elewacja

2.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

99 d.2.1

KNR 2-02 0925-01

Osłony okien folią polietylenową

m2

 

 

 

 

30.54

m2

30.540

 

 

 

 

 

RAZEM

30.540

2.2

DOCIEPLENIE ŚCIAN z OBRÓBKĄ OTWORÓW

100 d.2.2

KNR 0-41 0115-02

Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi (styrodurowe)gr. 5 cm z folią kubełkową

m2

 

 

 

 

41.65

m2

41.650

 

 

 

 

 

RAZEM

41.650

101 d.2.2

KNR 0-33 01-05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w systemie STO

m2

 

 

 

 

41.65

m2

41.650

 

 

 

 

 

RAZEM

41.650

102 d.2.2

KNR 0-33 23-01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych

szt

 

 

 

 

250

szt

250.000

 

 

 

 

 

RAZEM

250.000

103 d.2.2

KNR 0-33 25-01

Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych silikonowo-żywicznych, wykonywanych ręcznie

m2

 

 

 

 

41.65

m2

41.650

 

 

 

 

 

RAZEM

41.650

104 d.2.2

KNR 0-33 0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

 

 

 

 

41.65

m2

41.650

 

 

 

 

 

RAZEM

41.650

105 d.2.2

KNR 0-23 2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

 

 

 

 

263.7

m2

263.700

 

 

 

 

 

RAZEM

263.700

106 d.2.2

KNR 0-23 2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki płyty styropianowe gr 8 cm.

m2

 

 

 

 

263.7

m2

263.700

 

 

 

 

 

RAZEM

263.700

107 d.2.2

KNR 0-23 2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki płyty styropianowe gr. 3 cm

m2

 

 

 

 

24.01

m2

24.010

 

 

 

 

 

RAZEM

24.010

108 d.2.2

KNR 0-23 2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

 

 

 

 

205

m

205.000

 

 

 

 

 

RAZEM

205.000

109 d.2.2

KNR 0-23 2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

 

 

 

 

70.4

m

70.400

 

 

 

 

 

RAZEM

70.400

110 d.2.2

KNR 0-33 28-01

Dwukrotne malowanie elewacji

m2

 

 

 

 

263.7

m2

263.700

 

 

 

 

 

RAZEM

263.700

111 d.2.2

KNR 4-01 0322-03

Obsadzenie w ścianach narożników stalowych-montaż wzmocnień pod parapety

szt

 

 

 

 

13

szt

13.000

 

 

 

 

 

RAZEM

13.000

112 d.2.2

KNR 2-02u2 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-podokienniki

m2

 

 

 

 

7.35

m2

7.350

 

 

 

 

 

RAZEM

7.350

113 d.2.2

KNNR 2 1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m

m2

 

 

 

 

120

m2

120.000

 

 

 

 

 

RAZEM

120.000

Biskupice20071przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

Ilość

Cena jedn.

Wartość

1.

robocizna

r-g

3045.8551

0.00

0.00

RAZEM

 

Słownie: zero i 00/100 zł

Biskupice20071przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.

Nazwa

Jm

Ilość

Il inw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartość

Grupa

1.

wentylator łazienkowy

szt

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

2.

opłata za wysypisko

m3

5.9500

 

5.9500

0.00

0.00

 

3.

Blacha powlekana płaska

m2

9.0405

 

9.0405

0.00

0.00

 

4.

Cement portlandzki 35

kg

105.7900

 

105.7900

0.00

0.00

 

5.

Deski iglaste obrzynane

m3

0.0101

 

0.0101

0.00

0.00

 

6.

Farba silikonowa

dm3

92.2950

 

92.2950

0.00

0.00

 

7.

Folia polietylenowa 0,2mm

m2

11.7060

 

11.7060

0.00

0.00

 

8.

Gwoździe budowlane gołe

kg

0.2199

 

0.2199

0.00

0.00

 

9.

Kątowniki 20x20x3mm

kg

18.3300

 

18.3300

0.00

0.00

 

10.

Kołki

szt

260.0000

 

260.0000

0.00

0.00

 

11.

Piasek do zapraw

m3

0.0650

 

0.0650

0.00

0.00

 

12.

Płyty styrodurowe gr. 5 cm

m2

43.7325

 

43.7325

0.00

0.00

 

13.

Podkład tynkarski STO PREM MINERAL

kg

12.4950

 

12.4950

0.00

0.00

 

14.

Siatka z włókna szklanego

m2

49.1470

 

49.1470

0.00

0.00

 

15.

Wkręty do blach samogwintujące

szt

126.4200

 

126.4200

0.00

0.00

 

16.

Woda

m3

0.0260

 

0.0260

0.00

0.00

 

17.

Zaprawa cementowa m. 80

m3

0.0074

 

0.0074

0.00

0.00

 

18.

Zaprawa klejowa i zbrojeniowa p. wodna Sto Flexyl

kg

145.7750

 

145.7750

0.00

0.00

 

19.

Zaprawa klejowa i zbrojeniowa p. wodna

kg

83.3000

 

83.3000

0.00

0.00

 

20.

gaz propan-butan

kg

8.0510

 

8.0510

0.00

0.00

 

21.

kształtowniki walcowane - dwuteowniki

kg

66.3600

 

66.3600

0.00

0.00

 

22.

drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm

kg

0.0900

 

0.0900

0.00

0.00

 

23.

kątownik aluminiowy ochronny

mb

241.0800

 

241.0800

0.00

0.00

 

24.

listwa cokołowa

m

73.9200

 

73.9200

0.00

0.00

 

25.

ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie

szt

6.0000

 

6.0000

0.00

0.00

 

26.

łączniki wzdłużne lw 60/110

szt

25.9160

 

25.9160

0.00

0.00

 

27.

łączniki krzyżowe lj 60/60

szt

103.6640

 

103.6640

0.00

0.00

 

28.

wieszak w 60/60

szt

103.6640

 

103.6640

0.00

0.00

 

29.

profile nośne 60/27

m

129.5800

 

129.5800

0.00

0.00

 

30.

profile przyścienne 28/27

m

27.2800

 

27.2800

0.00

0.00

 

31.

gwoździe budowlane okrągłe gołe

kg

1.3132

 

1.3132

0.00

0.00

 

32.

gwoździe stolarskie

kg

0.0345

 

0.0345

0.00

0.00

 

33.

siatka tkana Rabitza

m2

0.8100

 

0.8100

0.00

0.00

 

34.

klamry ciesielskie

kg

2.2981

 

2.2981

0.00

0.00

 

35.

wkręty do płyt gipsowych

kg

2.1824

 

2.1824

0.00

0.00

 

36.

kotwy stalowe

szt

155.5400

 

155.5400

0.00

0.00

 

37.

dyble stalowe

szt

27.6000

 

27.6000

0.00

0.00

 

38.

kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x21 cm

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

39.

pianka poliuretanowa

dm3

8.6923

 

8.6923

0.00

0.00

 

40.

silikon

dm3

1.6586

 

1.6586

0.00

0.00

 

41.

silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych

dm3

0.3900

 

0.3900

0.00

0.00

 

42.

farba emulsyjna Polinit

dm3

51.9322

 

51.9322

0.00

0.00

 

43.

farba ftalowa do gruntowania

dm3

0.6449

 

0.6449

0.00

0.00

 

44.

szpachlówka celulozowa

dm3

0.9945

 

0.9945

0.00

0.00

 

45.

farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

dm3

0.7281

 

0.7281

0.00

0.00

 

46.

pasta podłogowa bezbarwna

kg

4.9850

 

4.9850

0.00

0.00

 

47.

rozcieńczalnik

dm3

0.3242

 

0.3242

0.00

0.00

 

48.

klej Butapren B

kg

19.9400

 

19.9400

0.00

0.00

 

49.

pianka poliuretanowa

kg

0.1208

 

0.1208

0.00

0.00

 

50.

emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

kg

57.5420

 

57.5420

0.00

0.00

 

51.

podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

kg

86.3130

 

86.3130

0.00

0.00

 

52.

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

kg

3070.2313

 

3070.2313

0.00

0.00

 

53.

zaprawa klejowa - sucha mieszanka

kg

198.7076

 

198.7076

0.00

0.00

 

54.

płyty styropianowe 8 cm

m3

22.3486

 

22.3486

0.00

0.00

 

55.

płyty styropianowe 3 cm

m3

0.7683

 

0.7683

0.00

0.00

 

56.

płyty styropianowe

m2

71.6100

 

71.6100

0.00

0.00

 

57.

pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

kg

1.4955

 

1.4955

0.00

0.00

 

58.

wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

m2

54.3365

 

54.3365

0.00

0.00

 

59.

okna i drzwi balkonowe z tworzyw

m2

13.3100

 

13.3100

0.00

0.00

 

60.

okna i drzwi balkonowe z tworzyw'

m2

17.2000

 

17.2000

0.00

0.00

 

61.

listwy narożnikowe

m

53.5000

 

53.5000

0.00

0.00

 

62.

piasek do zapraw

m3

1.1282

 

1.1282

0.00

0.00

 

63.

pospółka do betonów zwykłych

m3

14.7312

 

14.7312

0.00

0.00

 

64.

cement portlandzki 35 bez dodatków

kg

177.5000

 

177.5000

0.00

0.00

 

65.

cement portlandzki CEMI 32,5

t

0.0205

 

0.0205

0.00

0.00

 

66.

cement portlandzki z dodatkami 25

t

0.0780

 

0.0780

0.00

0.00

 

67.

wapno suchogaszone

kg

60.5000

 

60.5000

0.00

0.00

 

68.

wapno suchogaszone

t

0.1020

 

0.1020

0.00

0.00

 

69.

gips szpachlowy

kg

62.9265

 

62.9265

0.00

0.00

 

70.

gips szpachlowy

kg

34.3728

 

34.3728

0.00

0.00

 

71.

gips budowlany szpachlowy

t

0.3923

 

0.3923

0.00

0.00

 

72.

płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm

m2

24.6681

 

24.6681

0.00

0.00

 

73.

płyty gipsowo-kartonowe

m2

70.2460

 

70.2460

0.00

0.00

 

74.

cegła budowlana pełna

szt

1329.4900

 

1329.4900

0.00

0.00

 

75.

podokienniki prefabrykowane

szt

13.0000

 

13.0000

0.00

0.00

 

76.

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej

m2

92.5865

 

92.5865

0.00

0.00

 

77.

bloczki z betonu komórkowego 49x24x24

szt

106.6770

 

106.6770

0.00

0.00

 

78.

płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

szt

270.5180

 

270.5180

0.00

0.00

 

79.

płynna folia

kg

17.7100

 

17.7100

0.00

0.00

 

80.

płyty z wełny mineralnej

m2

71.6100

 

71.6100

0.00

0.00

 

81.

sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

kg

1160.4440

 

1160.4440

0.00

0.00

 

82.

mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych

kg

113.1002

 

113.1002

0.00

0.00

 

83.

beton zwykły z kruszywa naturalnego

m3

5.6238

 

5.6238

0.00

0.00

 

84.

samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N

kg

343.2150

 

343.2150

0.00

0.00

 

85.

zaprawa do spoinowania

kg

13.0221

 

13.0221

0.00

0.00

 

86.

zaprawa wapienna M 0.6

m3

0.4541

 

0.4541

0.00

0.00

 

87.

zaprawa cementowa M 50

m3

0.7502

 

0.7502

0.00

0.00

 

88.

zaprawa cementowo-wapienna M2

m3

3.4647

 

3.4647

0.00

0.00

 

89.

zaprawa cementowo-wapienna M7

m3

0.3532

 

0.3532

0.00

0.00

 

90.

zaprawa cementowa M 12

m3

4.6922

 

4.6922

0.00

0.00

 

91.

zaprawa

m3

0.7886

 

0.7886

0.00

0.00

 

92.

tynk Sto-Superlit

kg

187.4250

 

187.4250

0.00

0.00

 

93.

emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"

kg

15.2250

 

15.2250

0.00

0.00

 

94.

płytki ścienne

m2

50.6415

 

50.6415

0.00

0.00

 

95.

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

m3

0.0274

 

0.0274

0.00

0.00

 

96.

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

m3

0.0216

 

0.0216

0.00

0.00

 

97.

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

m3

0.0573

 

0.0573

0.00

0.00

 

98.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

m2

8.4000

 

8.4000

0.00

0.00

 

99.

ościeżnice drzwiowe drewniane

m

3.4500

 

3.4500

0.00

0.00

 

100.

skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne

m2

2.7000

 

2.7000

0.00

0.00

 

101.

ćwierćwałki

m

7.3830

 

7.3830

0.00

0.00

 

102.

siatka z włókna szklanego

m2

338.7479

 

338.7479

0.00

0.00

 

103.

taśma spoinowa

m

78.4300

 

78.4300

0.00

0.00

 

104.

papier ścierny

m2

0.4740

 

0.4740

0.00

0.00

 

105.

woda z rurociągu

m3

0.4826

 

0.4826

0.00

0.00

 

106.

woda

m3

0.6647

 

0.6647

0.00

0.00

 

107.

woda

m3

0.0274

 

0.0274

0.00

0.00

 

108.

woda

m3

0.0418

 

0.0418

0.00

0.00

 

109.

drewno okrągłe na stemple budowlane

m3

0.0397

 

0.0397

0.00

0.00

 

110.

rury miedziane śr.15 mm

m

0.6000

 

0.6000

0.00

0.00

 

111.

rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm

m

69.0100

 

69.0100

0.00

0.00

 

112.

rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm

m

88.4000

 

88.4000

0.00

0.00

 

113.

kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm

szt

51.5900

 

51.5900

0.00

0.00

 

114.

kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm

szt

61.8000

 

61.8000

0.00

0.00

 

115.

kształtki miedziane o śr. nominalnej 22 mm

szt

36.0000

 

36.0000

0.00

0.00

 

116.

złączki mosiężne śr.15 mm

szt

0.1800

 

0.1800

0.00

0.00

 

117.

złączki mosiężne o śr. nominalnej 25 mm

szt

8.0000

 

8.0000

0.00

0.00

 

118.

kształtki mosiężne o śr. nominalnej 22 mm

szt

12.0000

 

12.0000

0.00

0.00

 

119.

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm

m

7.6800

 

7.6800

0.00

0.00

 

120.

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

m

18.0300

 

18.0300

0.00

0.00

 

121.

rury PVC przepustowe o śr. 50 mm

m

0.4800

 

0.4800

0.00

0.00

 

122.

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm

szt

10.1600

 

10.1600

0.00

0.00

 

123.

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm

szt

27.7800

 

27.7800

0.00

0.00

 

124.

zawory wodne czerpalne żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

125.

zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm

szt

0.0600

 

0.0600

0.00

0.00

 

126.

zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm

szt

4.0000

 

4.0000

0.00

0.00

 

127.

baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ścienne mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm

szt

3.0000

 

3.0000

0.00

0.00

 

128.

baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm

szt

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

129.

syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

130.

zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 20 mm

szt

6.0000

 

6.0000

0.00

0.00

 

131.

zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm

szt

0.0600

 

0.0600

0.00

0.00

 

132.

zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 20 mm wraz z głowicą termostatyczną

szt

6.0000

 

6.0000

0.00

0.00

 

133.

grzejniki stalowe płytowe typ C lub V z zestawem wsporników montażowych dł. 1000-1400 mm

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

134.

grzejniki stalowe płytowe typ C lub V z zestawem wsporników montażowych dł. 1600-2000 mm

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

135.

grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe c.o. lakierowane z kompletem uchwytów montażowych

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

136.

umywalki porcelanowe

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

137.

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

szt

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

138.

urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

139.

sedesy typu kompakt

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

140.

syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm

szt

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

141.

syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

szt

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

142.

wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

143.

wsporniki do umywalek

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

144.

konstrukcja wsporcza

kpl

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

145.

brodziki natryskowe akrylowe wzmocnione pianką poliuretanową półokrągłe 1/2 koła

szt

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

146.

kabiny natryskowe do kąpieli narożne półokrągłe 1/2 koła z szybami ze szkła hartowanego

kpl

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

147.

złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 28 mm

szt

12.0000

 

12.0000

0.00

0.00

 

148.

mufy kielichowe przelotowe zwykłe miedziane do rurociągu 28 mm

szt

2.1000

 

2.1000

0.00

0.00

 

149.

kompensatory U-kształtowe gięte z rur miedzianych

szt

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

150.

rury miedziane stan twardy R 290 28x1,5 mm

m

0.7600

 

0.7600

0.00

0.00

 

151.

złączki przejściowe mosiężne o śr.zew. 28 mm

szt

4.0000

 

4.0000

0.00

0.00

 

152.

dwuzłączki przejściowe mosiężne

szt

4.0000

 

4.0000

0.00

0.00

 

153.

uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tw. sztucznego 28 mm

kpl

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

154.

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm

szt

30.8200

 

30.8200

0.00

0.00

 

155.

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm

szt

47.6000

 

47.6000

0.00

0.00

 

156.

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. nominalnej 22 mm

szt

12.0000

 

12.0000

0.00

0.00

 

157.

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

158.

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm

szt

8.0000

 

8.0000

0.00

0.00

 

159.

otuliny termoizolacyjne z PE obustronnie powlekane folią gr. 4 mm do rurociągów 22 mm

m

89.2500

 

89.2500

0.00

0.00

 

160.

taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm

m

0.8500

 

0.8500

0.00

0.00

 

161.

taśma klejąca z folii PVC szer. 50 mm

m

3.8675

 

3.8675

0.00

0.00

 

162.

kołki do wstrzeliwania

szt

173.9100

 

173.9100

0.00

0.00

 

163.

skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe

szt

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

164.

oprawy żarowe do zawieszenia

szt

4.0000

 

4.0000

0.00

0.00

 

165.

oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do zawieszania

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

166.

oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

167.

klosze

szt

4.1600

 

4.1600

0.00

0.00

 

168.

żarówki

szt

8.3200

 

8.3200

0.00

0.00

 

169.

łączniki bryzgoszczelne

szt

2.0400

 

2.0400

0.00

0.00

 

170.

wyłączniki przeciwporażeniowe

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

171.

wyłączniki nadprądowe

szt

10.0000

 

10.0000

0.00

0.00

 

172.

łączniki instalacyjne

szt

5.1000

 

5.1000

0.00

0.00

 

173.

gniazda podtynkowe 2-biegunowe

szt

14.2800

 

14.2800

0.00

0.00

 

174.

puszki

szt

15.3000

 

15.3000

0.00

0.00

 

175.

odgałęźniki bryzgoszczelne

szt

8.1600

 

8.1600

0.00

0.00

 

176.

przewody kabelkowe YDYp 3*1,5 mm2

m

156.0000

 

156.0000

0.00

0.00

 

177.

kołki rozporowe z wkrętami

kpl

181.6320

 

181.6320

0.00

0.00

 

178.

kołki rozporowe plastykowe

szt

20.0000

 

20.0000

0.00

0.00

 

179.

kołki rozporowe

szt

44.4000

 

44.4000

0.00

0.00

 

180.

dyble plastikowe "z grzybkami"

szt

1196.8736

 

1196.8736

0.00

0.00

 

181.

płytki kamionkowe GRES

m2

25.6880

 

25.6880

0.00

0.00

 

182.

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka

kg

178.3340

 

178.3340

0.00

0.00

 

183.

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka

kg

6.6690

 

6.6690

0.00

0.00

 

184.

materiały pomocnicze

 

 

 

 

0.00

 

185.

Materiały pomocnicze (od M)

 

 

 

 

0.00

 

RAZEM

 

 

Słownie: zero i 00/100 zł

Biskupice20071przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.

Nazwa

Jm

Ilość

Cena jedn.

Wartość

1.

Środek transportowy

m-g

0.8969

0.00

0.00

2.

Żuraw okienny przenośny 0,15t

m-g

0.7538

0.00

0.00

3.

środek transportowy

m-g

0.2415

0.00

0.00

4.

wyciąg

m-g

27.9802

0.00

0.00

5.

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

m-g

10.6652

0.00

0.00

6.

wyciąg

m-g

3.0690

0.00

0.00

7.

żuraw okienny

m-g

0.3540

0.00

0.00

8.

żuraw okienny przenośny 0,15 t

m-g

8.7173

0.00

0.00

9.

środek transportowy

m-g

1.8706

0.00

0.00

10.

środek transportowy

m-g

8.9440

0.00

0.00

11.

samochód dostawczy 0.9 t

m-g

0.1700

0.00

0.00

12.

samochód dostawczy do 0,9 t

m-g

0.8385

0.00

0.00

13.

środek transportowy

m-g

2.7015

0.00

0.00

14.

samochód samowyładowczy 5 t

m-g

5.5335

0.00

0.00

15.

betoniarka wolnospadowa elektryczna

m-g

4.4154

0.00

0.00

16.

mieszarka do zapraw

m-g

0.4798

0.00

0.00

17.

rusztowania ramowe

m-g

7.8000

0.00

0.00

18.

środek transportowy

m-g

0.4790

0.00

0.00

RAZEM

 

Słownie: zero i 00/100 zł