Włączona przerwa techniczna
https://bip.byczyna.pl/10293/uchwaly-rady-miejskiej-w-byczynie-z-13-stycznia-2021-r-sesja-xxxv-kadencja-viii.htmlUchwały Rady Miejskiej w Byczynie z 13 stycznia 2021 r. sesja XXXV kadencja VIII
UCHWAŁA NR XXXV/246/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok  PDFUchwała Nr XXXV_246_21-Budżet.pdf
 

UCHWAŁA NR XXXV/247/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2021-2034   PDFUchwała Nr XXXV_247_21-wpf.pdf

UCHWAŁA NR XXXV/248/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM" Sp. z o. o. na okres od 01.06.2021 roku do 31.12.2024 roku dla Gminy Byczyna PDFUchwała NR XXXV_248_21_Wieloletni Plan.pdf

UCHWAŁA NR XXXV/249/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Byczyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu PDFUchwała Nr XXXV_249_21 - Regulamin.pdf

PDFXXXV sesja Rady Miejskiej w Byczynie - protokół.pdf
 

]]>
2021-01-14 08:41:11Marcin Czech2021-01-15 12:14:05Marcin CzechUrząd Miejski w ByczynieMarcin Czech2021-01-15tak4192021-01-15 12:14:05Marcin Czech2021-01-15 09:46:45Marcin Czech2021-01-14 09:04:21Marcin Czech2021-01-14 08:55:48Marcin Czech2021-01-14 08:41:11Marcin Czechhttps://bip.byczyna.pl/download/attachment/48985/uchwala-nr-xxxv_248_21_wieloletni-plan.pdfUchwała NR XXXV_248_21_Wieloletni Planpdf964.81 KB19nie2021-01-15 09:41:17Marcin Czech2021-01-15 09:42:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:45Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:42Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:31Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:45:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:44:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:43:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:42:30Marcin Czechutworzenie-plikuUchwała NR XXXV_248_21_Wieloletni Plan.pdf2021-01-15 09:41:17Marcin Czechhttps://bip.byczyna.pl/download/attachment/48984/uchwala-nr-xxxv_249_21-regulamin.pdfUchwała Nr XXXV_249_21 - Regulaminpdf206 KB16nie2021-01-15 09:41:16Marcin Czech2021-01-15 09:43:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:45Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:42Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:31Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:45:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:44:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:43:30Marcin Czechutworzenie-plikuUchwała Nr XXXV_249_21 - Regulamin.pdf2021-01-15 09:41:16Marcin Czechhttps://bip.byczyna.pl/download/attachment/48983/uchwala-nr-xxxv_246_21-budzet.pdfUchwała Nr XXXV_246_21-Budżetpdf1.02 MB14nie2021-01-15 09:41:15Marcin Czech2021-01-15 09:42:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:45Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:42Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:31Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:45:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:42:30Marcin Czechutworzenie-plikuUchwała Nr XXXV_246_21-Budżet.pdf2021-01-15 09:41:15Marcin Czechhttps://bip.byczyna.pl/download/attachment/48982/uchwala-nr-xxxv_247_21-wpf.pdfUchwała Nr XXXV_247_21-wpfpdf572.28 KB9nie2021-01-15 09:41:14Marcin Czech2021-01-15 09:42:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:45Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:42Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:31Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:46:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:45:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:44:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:43:30Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-15 09:42:30Marcin Czechutworzenie-plikuUchwała Nr XXXV_247_21-wpf.pdf2021-01-15 09:41:14Marcin Czechhttps://bip.byczyna.pl/download/attachment/48981/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-byczynie-protokol.pdfXXXV sesja Rady Miejskiej w Byczynie - protokółpdf23.35 KB19nie2021-01-14 08:55:40Marcin Czech2021-01-14 08:55:48Marcin Czechdodanie-pliku-do-strony2021-01-14 08:55:48Marcin Czechutworzenie-plikuXXXV sesja Rady Miejskiej w Byczynie - protokół.pdf2021-01-14 08:55:40Marcin Czech